Tennisleraar

Opleiding Talentherkenning in sport biedt tennisscholen en instroomleraren nóg meer mogelijkheden

De KNLTB heeft een duidelijke visie op herkenning, begeleiding en ontwikkeling van tennistalent. Hoe de opleiding verloopt en hoe jonge spelers worden begeleid om het maximale uit hun talent te halen, heeft de bond vastgelegd in haar Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT) onder de titel ‘Route naar de top’. De praktische invulling van dit plan doet de KNLTB echter niet alleen, daarbij werkt zij samen met gecertificeerde tennisscholen en instroomleraren, die zij de ondersteuning en hulp biedt om hun werk optimaal te doen. Bijvoorbeeld door voor hen de opleiding Talentherkenning in sport te faciliteren.

Het MOT gaat uit van verschillende ontwikkelingsfasen waar een talent doorheen gaat om alle technische, tactische en fysieke vaardigheden op te doen en het prestatiegedrag te ontwikkelen om de top te bereiken. Ook de gecertificeerde tennisscholen waarmee de KNLTB samenwerkt en die werken met talenten tussen de 11 en de 14 jaar, en de instroomleraren bij de verschillende instroomlocaties in het land, vervullen een belangrijke rol in deze route naar topniveau. Met de opleiding Talentherkenning in sport, ontwikkeld door adviesbureau in topsport en talentontwikkeling NMC Bright en de HAN University of Applied Sciences, wordt hen vanuit de KNLTB ‘gereedschap’ geboden om hun werk nog beter te doen.

Combinatie van bijeenkomsten en digitaal

NMC Bright en de HAN hebben deze opleiding ontwikkeld in hun ambitie om de kwaliteit van talentherkenning in de sport in het algemeen te verbeteren. Wat hen betreft kunnen sporters zelf, maar vooral ook coaches en ouders van sporters hier bij uitstek van profiteren. Aansluitend op de ambitie van NMC Bright en de HAN is deze basisopleiding toepasbaar op alle sporten, maar hij is voor, en in samenwerking met de KNLTB tennisspecifiek gemaakt.

Talentherkenning in sport wordt gegeven op de niveaus Basic, Advanced en Expert. De KNLTB heeft ervoor gekozen de opleiding aan te bieden op niveau Advanced omdat leerdoelen, intensiteit en studielast het best passen bij de potentiële deelnemers. De inhoud van de opleiding is een combinatie van een digitaal deel en ‘live’ bijeenkomsten, waar interactie en kennisdeling centraal staan. Deelnemers bereiden zich steeds in een online omgeving voor op de bijeenkomsten. Bovendien gaan ze actief aan de slag met toepassingsopdrachten die vooral worden uitgevoerd in de eigen praktijk. Die bieden dus ook heel concrete handvatten om talentvolle jeugd nog beter te herkennen en te begeleiden.

‘Wetenschap verbonden aan praktijk’

Denny van den Berg, Hoofdcoach Toptennis bij gecertificeerde tennisschool Balance Tennis Academy, is blij met wat de opleiding hem biedt: “Hoe vaak zitten we er niet naast? En waarom selecteren we deze speler wel en de andere niet? Hoe complex is het herkennen van talent eigenlijk? Wat is meetbaar en wat is het oog van de meester? Op al deze vragen en meer ga je dieper in tijdens deze inspirerende opleiding.” Instroomcoördinator Jeroen Joling sluit zich daar van harte bij aan, vooral omdat de opleiding hem concreet helpt bij zijn werk op de baan. Hij beschouwt Talentherkenning in sport als “een zinvolle cursus voor jeugdtrainers die de recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van talentherkenning verbindt aan de praktijk.”