393A4872

Soorten licenties

Een diploma kan een tennis- en padelleraar behalen door het succesvol afleggen van een opleidingstraject. Er zijn drie verschillende trajecten; opleiding A, B en C. Een licentie is een door de KNLTB afgegeven verklaring dat je als leraar geschikt bent (vakbekwaam) voor het uitoefenen van het beroep van leraar (geven van lessen, samenwerking met vereniging etc.) gedurende een bepaalde periode. Een licentietermijn bedraagt 2 jaar en wordt automatisch verlengd als de leraar voldoet aan de eis voor het behalen van het gestelde aantal PO-punten conform de regeling Permanente Ontwikkeling.

A, B of C-licentie

Een A-licentie is bestemd voor leraren die in bezit zijn van het diploma Tennis- of Padelleraar A. Een B-licentie is bestemd voor leraren die in bezit zijn van het diploma voor Leraar B. Een C-licentie is bestemd voor leraren die in bezit zijn van het diploma voor Leraar C.

T-licentie

De T-licentie is bestemd voor leraren die niet meer in het bezit zijn van een geldige licentie en deze opnieuw willen activeren. Via een aanvraagprocedure voor een herintreding voor een geldige A, B of C licentie (conform de behaalde opleiding) ontvangt de leraar een voorlopige T-licentie voor een bepaalde periode. De T-licentie omvat maximaal 24 PO-punten voor tennis of padel en 32 PO-punten voor tennis- én padelleraren. Zijn er nog punten behaald in de laatste 2 jaar? Dan blijven die staan en worden meegerekend in het totaal aantal PO-punten.

De bedoeling is dat de leraar, binnen een bepaalde periode, zijn ontbrekende aantal PO-punten behaald via het volgen van bijscholingen, intervisies of via andere mogelijkheden (Persoonlijk OntwikkelingsPlan). Gedurende deze periode is de leraar bevoegd tot het geven van les op een bepaalde vereniging (aangesloten bij de KNLTB). 

Bij het bereiken van het aantal te behalen PO-punten zal, na akkoord door de KNLTB Afdeling Leraren, de oorspronkelijke licentie (A, B of C) worden geactiveerd.

S-licentie

Dit type licentie is bestemd voor personen die (nog) niet in het bezit zijn van een diploma maar wel in opleiding zijn. Met deze S-licentie ben je bevoegd tot lesgeven onder begeleiding (omdat je in opleiding bent) op een KNLTB aangesloten vereniging. Je kunt ervaring opdoen en de kennis en vaardigheden van de opleiding je eigen maken op de baan. Voor de S-licentie geldt een afwijkende termijn, dit wordt bepaald voor de duur van de opleiding. Wanneer de student de opleiding behaald wordt de S-licentie omgezet naar licentie A. Indien de opleiding vroegtijdig wordt beëindigd (niet behaald) stopt ook de geldigheidsduur van de S-licentie.

Aanvraag?

  • A, B of C- licentie: hiervoor is geen aanvraag nodig. De licentie wordt automatisch toegekend door de KNLTB na het succesvol afronden van de desbetreffende opleiding.
  • T-licentie: aanvraag via email naar Afdeling Tennisleraren KNLTB tennisleraren@knltb.nl of padelleraren@knltb.nl 
  • S-licentie: cursisten in opleiding bij KNLTB hoeven geen aanvraag te doen. De licentie wordt automatisch geactiveerd bij aanvang van de opleiding. 

Geldigheid?

  • A, B of C- licentie: geldig voor een termijn van 2 jaar vanaf de startdatum van de licentie. Het verlengen van de licentie A, B of C verloopt automatisch wanneer de leraar zijn 24 punten behaald binnen de termijn van 2 jaar.
  • T-licentie: geldig voor een maximale termijn van 1 jaar vanaf de startdatum van de licentie. Dit type van licentie kan maximaal 1x worden aangevraagd en kan niet worden verlengd.
  • S-licentie: geldig voor de duur van de opleiding. De geldigheidsduur van een S-licentie wordt toegekend door KNLTB voor de duur van de opleiding. (van start tot einddatum opleiding) 

Gerelateerd aan deze pagina

Cursuszoeker

Cursuszoeker