Tennisleraar (2)

Arbeidspositie

Tennis- en padelleraren hebben een essentiële positie in het Nederlands tennis- en padellandschap. Als leraren het werk optimaal kunnen doen, komt dat de tennis- en padelsport in het algemeen in veel opzichten ten goede. En dus verdienen tennis- en padelleraren intensieve hulp en ondersteuning, ook van de KNLTB.

Hulp en ondersteuning

Onderzoek naar arbeidspositie tennisleraren

In 2019 zijn er daarom veel gesprekken gevoerd naar de arbeidspositie van leraren met als doel om het vak ‘tennisleraar’ als een voorwaardige beroepsgroep neer te zetten. Uit het onderzoek zijn twaalf punten naar voren gekomen waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden:

 • Arbeidsrelatie
 • Arbeidsvoorwaarden, zoals geschikte verzekeringen
 • Carrière besef en planning
 • Tennisleraar en de vereniging
 • Gezondheid
 • BTW
 • Arbeidsbemiddeling
 • Marketing en Communicatie
 • KNLTB of een externe coöperatie
 • Handhaving
 • Samenwerking VNT
 • Tennisopleidingsvisie

Uiteraard zijn de vorderingen op deze gebieden niet altijd direct zichtbaar, maar stappen worden zeker gezet. Zo is er inmiddels een speciale KNLTB Leraren App, is er onderzoek verricht onder ruim 1700 (oud) leraren naar de arbeidspositie en probeert de KNLTB samen met de Belastingdienst helderheid te scheppen over de BTW-heffing op tennisles.