Tennisleraar (2)

Tennis- en padelleraar opleidingen CIOSNL niet erkend

Met de naderende start van het nieuwe schooljaar is het belangrijk om duidelijkheid te scheppen over de opleidingen tennis- en padelleraar bij CIOSNL. Helaas moeten we constateren dat het niet gelukt is een goede samenwerkingsvorm te vinden tussen de KNLTB en CIOSNL, waardoor we ook de opleidingen voor het komende schooljaar geen erkenning (KSS KNLTB diploma en gekoppelde licentie) kunnen geven. Dat vinden wij jammer, want we hebben er allebei veel tijd ingestoken.

We zijn trots op het beroep van tennis en padelleraar. In geen andere sport verzorgen zoveel beroepsprofessionals de trainingen voor jeugd en senioren in plaats van vrijwilligers. Daardoor is de kwaliteit van de trainingen hoog. De KNLTB verzorgt de opleiding van leraren op verschillende niveaus (ABC), helpt hen zich persoonlijk verder te ontwikkelen om de kwaliteit te waarborgen. Daarnaast ondersteunen we leraren door kennisdeling via Leraren App, expertsessies en services om de arbeidspositie te versterken.

Door de groei van tennis en vooral padel de afgelopen jaren is de vraag naar leraren weer toegenomen. Gelukkig zien we een grote instroom bij de KNLTB-opleidingen; we starten met meer dan 175 cursisten Tennisleraar A en 125 cursisten voor Padelleraar A. Hiermee zetten we een stap om de huidige schaarste verder aan te vullen en verenigingen en spelers te voorzien in hun trainingsbehoefte.

Onderwijs

Samenwerking met het onderwijs voor de opleiding tot tennis- en padelleraar vinden we belangrijk. We hebben met enkele onderwijsorganisaties in het land dit al succesvol opgezet en goede afspraken gemaakt. Op deze manier kunnen we lokaal meer leraren opleiden of laten doorstromen naar een volgend niveau. Zo kunnen we samen bijdragen aan de verdere groei van het sportlandschap en sporttechnisch kader.

In het onderwijs zien we een duidelijke focus op de opleiding tot padelleraar. Ook steeds meer commerciële organisaties zetten een eigen opleiding tot padelleraar in elkaar om snel aan de grote vraag te voldoen. Begrijpelijk keuzes, maar voor de langere termijn niet de meest constructieve en effectieve manier van werken voor alle betrokkenen. Want na afronding van deze niet-erkende opleidingen kan niet gewerkt worden op een bij de KNLTB aangesloten locatie. We willen nog steeds een basiskwaliteit bieden voor (nieuwe) spelers, of ze nu spelen bij verenigingen of op een commerciële locatie.

Niet-erkend

Ook met CIOSNL wilden we graag een samenwerking aangaan. We zijn op zoek geweest naar de juiste balans tussen investering en financiële bijdrage van zowel van organisatie CIOS, KNLTB als de student. Helaas is er geen uitkomst gevonden waarmee we allebei tevreden zijn.

Dit betekent concreet dat CIOSNL-opleidingen voor tennis- en padelleraar voor het huidige schooljaar 2021-2022 en schooljaar 2022-2023 geen KNLTB-erkenning hebben. Deze leraren ontvangen geen KSS KNLTB diploma en bijbehorende licentie en zijn formeel niet gerechtigd om les te geven op KNLTB-verenigingen. Deze erkenning kan ook niet achteraf gegeven worden. 

Het gebruik van door KNLTB ontwikkeld oefen- en examenmateriaal is voorbehouden aan erkende KNLTB-opleiders. We zullen er dan ook strikt op toezien dat hier geen gebruik van gemaakt wordt op locaties die niet erkend zijn.

We staan nog steeds open om met individuele CIOS-locaties gemeenschappelijke afspraken te maken over tennis- en padelopleidingen en de uiteindelijke erkenning daarvan. Uit de gesprekken die we de afgelopen periode hebben gevoerd denken we dat regionale samenwerkingen prima mogelijk zijn en snel te regelen. 

Samenwerking

Voor meer informatie over mogelijke samenwerkingen voor lokale opleidingen voor tennis- en padelleraar kan contact opgenomen worden met de afdeling Leraren KNLTB via tennisleraren@knltb.nl en padelleraren@knltb.nl.